Ladislav Mrkvika              
L SEZNA, KLUB Z B G A K K N
2 2. ronk PODZIM 2015
FC Galaxy
6 3 3 0 0 0 0
                 
  CELKEM - 1. LIGA Z B G A K K N
  0 sezn 0 0 0 0 0 0 0
                 
  CELKEM - NI LIGY Z B G A K K N
  1 sezna 6 3 3 0 0 0 0