Hlavní Kontakt POLSKI ENGLISH DEUTSCH RUSSKIJ O nás Digitální odměřování Jednoúčelové stroje Měření a regulace Servis Tesla Zakázkový SW
Top MENU

webmaster - SC-KOLIN.cz

Průmyslová elektronika

Kontaktní osoba: Ing. Petr Mikula

IP2003NC

IP-2003 je řídící systém pro pravoúhlé řízení NC strojů. Je určen především pro náhradu NC systémů dříve vyráběných v Tesle Kolín, ZPA Košíře a jiných. Proti těmto systémům má řadu vylepšení, která kromě podstatného zlepšení spolehlivosti výrazným způsobem zvyšují možnosti systému a komfort obsluhy.


Především je to grafické rozhraní (na barevném 15“ displeji), které poskytuje přehledné zobrazení všech podstatných informací jak o právě zpracovávaném programu obrábění, tak o aktuálním stavu stroje a řídícího systému. Dále je to klávesnice, která umožňuje komfortní ovládání systému ve všech jeho režimech a také ruční ovládání stroje, není-li použit externí panel pro ruční ovládání. Klávesnice má celkem 64 tlačítek, z nichž 8 (tlačítka F1 až F8) je umístěno pod displejem a má různý význam podle režimu systému. Jejich momentální funkce je označena na displeji. Nejpodstatnější výhodou proti původním NC systémům je ukládání technologických programů do paměti systému, kde je lze jednoduše editovat například při ladění programu nebo změnách technologie. Programů je možno uložit několik. Zároveň je možné propojit systém kabelem s personálním počítačem standardu PC a psát technologické programy na tomto počítači. Se systémem je dodáváno programové vybavení pro PC (WINDOWS) pro psaní technologických programů interaktivním způsobem (nabídky, nápovědy). Technologický program lze též napsat jakýmkoliv textovým editorem. Systém nepotřebuje žádné specializované pracoviště pro tvorbu technologických programů, jako např. organizační automat, děrovačku pásky apod., tak jak to vyžadovaly původní NC systémy. V neposlední řadě je výhodou použití souboru strojních konstant, které umožňují přizpůsobit řídící systém konkrétnímu stroji a to i v případě změny jeho vlastností, například z důvodu opotřebení strojních částí. V systému je integrován editor technologických programů, tabulek korekcí a tabulek volby počátku souřadného systému. Dále je systém vybaven vnitřní diagnostikou, která umožňuje i za provozu sledovat činnost mechanismů stroje a ulehčuje uvádění stroje do provozu či zjišťování a odstraňování závad stroje.

Technická data IP2003, IP2003NC:

Hardware: PC s CPU Intel CELERON 1,3 GHz, 128 MB DRAM, polovodičový disk 72 MB, barevný grafický displej TFT 15“, speciální klávesnice, jednotka vyhodnocení snímačů s PLD

Rozhraní: 2x RS232,2xRS422,1xRS485 1x paralelní port

Počet os: 4, X, Y, Z, W, snímače se signály typu IRC

Vstupy: Odměřování a referenční koncové spínače galvanicky odděleny, vstup pro dotykovou sondu HEIDENHAIN KT-130.

Software:

  • Varianta prosté indikace pro pravoúhlé snímače a polární snímače. Souřadnicové soustavy: 1 pevná vzhledem ke stroji, 99 soustav libovolně orientovaných v rovině X,Y. Počet cílů najíždění: 100 v každé souřadnicové soustavě, možnost kopírování cílů mezi soustavami, možnost zadání cílů na kružnici a v rastru X, Y. Počet korekcí nástroje: 100. Indikace: Poloha cíle, reálná poloha osy, diference. Zobrazování souřadnic: Kartézská soustava, alternativně polární v rovině X, Y. Zobrazení jednotek: milimetry, palce, počet desetinných míst nastavitelný.
  • Varianta pro řízení spojkových pohonů ve spolupráci s periferním blokem (vstupy a výstupy) nebo PLC TECOMAT - NC řízení. Souřadnicové soustavy: 1 pevná vzhledem ke stroji, 9 soustav libovolně posunutých. Počet bloků všech partprogramů je dán kapacitou disku a je cca 12000 na 1MB diskového prostoru. Počet korekcí nástroje: 100. Indikace: Poloha cíle, reálná poloha osy, diference. Zobrazování souřadnic: Kartézská soustava, alternativně polární v rovině X, Y. Zobrazení jednotek: milimetry, palce, počet desetinných míst nastavitelný.
  • Varianta pro řízení souvislých pohonů ve spolupráci s PLC TECOMAT stejně jako předchozí, řízení pohonů napětím +/-10V galvanicky odděleným. Lineární interpolace až 3 souřadných os, kruhová interpolace dvou lineárních os v jedné ze tří rovin, posuvy minutové nebo otáčkové od rotační osy, závitování.

Programování NC variant v jazyce ISO.
Napájení: 230 V AC, příkon cca 50 VA


Příklad uživatelského návodu ve formátu PDF

(C) I&TS, spol. s r.o. - 25.5.2024, 3:10:49