Hlavní Kontakt POLSKI ENGLISH DEUTSCH RUSSKIJ O nás Digitální odměřování Jednoúčelové stroje Měření a regulace Servis Tesla Zakázkový SW
Top MENU

webmaster - SC-KOLIN.cz

Průmyslová elektronika

Kontaktní osoba: Ing. Petr Mikula

Rekonstrukce konzolové frézky FNG-32

Uživatel SOU Lanškroun


Popis původního stavu:

 • Vřeteno poháněno stejnosměrným motorem 5,9 kW s regulátorem IRO přes 3 stupňovou převodovku řazenou elektrickými spojkami, zadání otáček vřetene napěťovým děličem.
 • Posuvy poháněny stejnosměrným motorem 2,2 kW s regulátorem IRO přes 2 stupňovou převodovku řazenou elektrickými spojkami, osy X, Y a Z připojovány mechanismem elektrická spojka/brzda, hydraulické zpevňování os, zadání rychlosti posuvu napěťovým děličem.
 • Řízení ruční z panelu stroje, bezpečnostní funkce a ovládání reléovou logikou.
 • Odměřování systémem hřebínku a pastorku, snímače IRC-101, indikátory polohy NS-112.

Popis stavu po rekonstrukci:
 • Nový rozváděč elektro, nové rozvody po stroji, nový ovládací panel, ponechány všechny motory, elektrické spojky a brzdy a elektrohydraulické ventily.
 • Pro napájení motoru vřetene použit DC měnič MENTOR Control Techniques, pro motor posuvů DC měnič 4Q2-30 Control Techniques.
 • Pro řízení použit pravoúhlý NC systém IP-2003NC doplněný jednotkou odměřování a DC výstupu SU-05 MEFI ve spojení s PLC TECOMAT TC-606, TC-626 a TC-632. Nové odměřovací snímače IRC-125.
 • NC systém a PLC spolu komunikují po RS-422 GO, rychlost 57,6 kBd, cyklus komunikace řízen z NC v rastru 40 ms. Do PLC se zapisuje stav NC, povely na stroj a stav panelu stroje. Do NC se předává stav stroje a hlášení o stavu řízení (přípravné funkce mechanismů, požadavky na zřizování a rušení polohové vazby os, požadavky na rychlosti posuvů a otáček vřetene v ručním řízení, výstupy na signálky panelu stroje a kompletní obraz vstupů a výstupů PLC pro diagnostiku).
 • PLC program řeší všechny bezpečnostní funkce (mimo těch, které jsou povinně řešeny pomocí bezpečnostního hardware), řízení všech mechanismů stroje podle požadavků NC a přípravu dat pro diagnostiku stroje.
 • NC systém realizuje souvislé řízení a polohovou vazbu v jedné z os X, Y a Z. Mechanické provedení stroje neumožňuje víceosé řízení a proto je na servomotor mechanicky připojena pouze jedna osa. NC systém ve spolupráci s PLC zřídí vazbu pro danou osu softwareovým propojením fyzického odměřování do virtuální osy a výstupu diferenčního členu této virtuální osy přes servoregulátor a motor až na pohybový šroub.
 • NC systém dále zajišťuje běžné NC funkce, tj. řízení stroje v automatickém cyklu (AUT) podle partprogramu kontinuálně (CONT) nebo blok po bloku (BB), řízení v ruční předvolbě (RUP, ruční zápis a vykonání jednoho bloku) a ruční řízení z panelu stroje. Zápis a edice partprogramů je možná přímo z panelu NC systému, k dispozici je interaktivní nápověda, která umožňuje zápis pomocí nabídek. Kapacita diskové paměti dovoluje uložení řádově stovek partprogramů. Partprogramy je možno přenášet pomocí DNC kanálu mezi NC systémem a jiným personálním počítačem.
 • Software řeší standardní NC funkce, řízení až 4 os v polohové nebo rychlostní vazbě v rastru 1 ms a komunikaci s PLC. Diagnostika je vybavena monitorováním vnitřních stavů NC řízení (např. všechny aktuálně platné funkce NC, stav rozpracovanosti bloku partprogramu, stav komunikace supervizoru s driverem NC řízení včetně zobrazení pracovních zón), dále monitorování stavu PLC v rastru 40 ms a monitorováním servosmyčky v rastru 1 ms v režimu 3 kanálového osciloskopu (rychlost virtuální osy, polohová odchylka fyzické osy, regulační napětí).

(C) I&TS, spol. s r.o. - 17.7.2024, 12:13:11