Hlavní Kontakt POLSKI ENGLISH DEUTSCH RUSSKIJ O nás Digitální odměřování Jednoúčelové stroje Měření a regulace Servis Tesla Zakázkový SW
Top MENU

webmaster - SC-KOLIN.cz

Průmyslová elektronika

Kontaktní osoba: Ing. Petr Mikula

Modernizace obráběcích NC a CNC strojů

MEFI a IP2003NC
Firma provádí modernizaci elektrického vybavení obráběcích strojů od prosté výměny řídícího systému až po kompletní novou elektrickou instalaci stroje.

Tím se rozumí nová rozvodná skříň (hlavní přívod, rozjištění, stykače, regulátory pohonů, ovládání, řídící systém), nový ovládací panel (obrazovka řídícího systému, ovládací prvky ručního řízení stroje), nové kabelové rozvody po stroji a koncové spínače.
Pro jednoduché NC stroje s pravoúhlým řízením se spojkovými pohony a najížděním souřadnic na zpomalovací body je používán systém
IP2003NC, který plně nahrazuje NC systémy až do III. generace, např. NS-350, NS-351, NS-361 z produkce TESLA Kolín, NS-315 a NS-316 z produkce ZPA Košíře.
Pro stroje se souvislým řízením je používán systém CNC-859 DUAL fy MEFI, který může nahradit všechny NC a CNC systémy jak československé produkce, tak systémy zahraniční.

Příklady realizace NC a CNC řízení obráběcích strojů:

(C) I&TS, spol. s r.o. - 18.6.2024, 5:05:00